2012. február 8., szerda

KÖNYVHÓDÍTÓ - Könyves játék

Olvasásnépszerűsítő programsorozat 2011. április - 2012. januárjáig

A Berzsenyi Dániel Könyvtár szervezésében meghirdetett versenyre Vas megye könyvtáraiból jelentkezhettek játékos kedvű fiatalok, két korosztályban. Iskolánkból két csapat is nevezett: „Olvasótinik” névvel: Kiss Virág, Krizsán Anna, Gyurkó Rebecca; a „Könyvbújók” csapattagjai pedig: Czédli Diána, Piri Melinda, Tóth Friderika.

       A versenyt felkészítő előadások előzték meg, amelyeken a tanulók mentorai vettek részt. Prof. Dr. Csépe Valéria: Az olvasás tudománya és gyakorlat címmel; Dr. Fűzfa Balázs: Kötelező irodalom – élményirodalom elnevezésű; Láng Gusztáv: Irodalom és esztétika című előadását halhattuk; Neumeister Gyuláné pedig a „mézeskalácsossággal” megismertető foglakozást vezetett.
     A csapatoknak 2011. április 15-ig lehetett jelentkezni egy megadott listából választott könyvvel. Egyik csapat Gergely Márta: Szöszi, a másik Janikovszky Éva: Szalmaláng című ifjúsági regényével nevezett, rajtuk kívül 85 csapat indult a megmérettetésen.

Az első feladatok olvasással kapcsolatos szokásokat, véleményeket vizsgáltak interjú, kérdőív formájában; a környezetükben élők körében. Vajon miért olvasnak az emberek? Milyen érzéseket, élményeket várnak a könyvektől, mi motiválja őket a könyvválasztáskor?
A második fordulóra nyáron került sor, ekkor kilenc játékos feladattal kellett megbirkózniuk. A játékunkban szereplő mintegy 50 könyvet kézbe véve, beléjük lapozva, az adott feladat megoldását keresték. Ezáltal sok olyan könyv került a tanulókhoz, melyekkel addig nem találkoztak; előfordult, hogy kedvet kaptak elolvasásukhoz is.
A harmadik fordulóban elérkezett a pillanat, hogy személyesen is megismerkedhettek versenyző-társaikkal és a munkájukat értékelő zsűrivel, illetve részt vettek az első számukra szervezett előadáson: Nagy Gábor műértelmezéssel kapcsolatos ismereteiről hallhattak. Ám erre a találkozóra sem érkezhettek üres kézzel, hanem egy rövid – a választott könyvek bemutatását segítő – produkcióval és tablóval készültek, melyeket a nap folyamán be is mutattak.
A következő forduló arra keresett választ: Miért szép a választott mű? Mi ragadta meg a gyerekeket olvasása közben? Mitől lett számukra más ez a könyv, mint a többi? –a megoldás két oldalas műelemzés formájában került beadásra.
Pár hét múlva Paulovkin Boglárka tervező grafikus könyvillusztrálással kapcsolatos előadását hallgathatták meg a diákok. Ez az ötödik forduló megoldásához nyújtott segítséget, melyben szabadon választott technikával, a „könyvükhöz” kapcsolódóan, csapatonként egy-egy illusztrációt kellett elkészíteni.
Majd az előadások sorában Lászlóné Patay Judit beszélt a könyvekben megbújó érzelmek sokszínűségéről. A Könyvhódító játék következő feladataként az érzelmek oldaláról kellett szemügyre venni a választott művet. A szövegből vett idézetekben felfedezett érzelmeket kellett értelmezni: milyen cselekedetek párosulnak az érzelmekhez? Hogyan viselkednek a történet szereplői az érzelmek megnyilvánulásai során?
A záró előadás: A retorika, az érvelés művészete, 2012. január közepére várható, ezt követi a verseny befejezését jelentő utolsó forduló.
Csapataink bronz minősítéssel zárták a versenyt.
    Berzsenyi Dániel Könyvtár ezzel a versennyel törekedett az olvasás népszerűsítésére. Célja az volt, hogy minél többen vegyenek a kezükbe könyvet, azokat elolvasva, a hozzájuk kapcsolódó furfangos kérdésekre frappáns választ adjanak írásban, szóban. Tudjuk, hogy az olvasás szerepe napjainkban is jelentős, ám egyre kevesebb gyermek szeret olvasni. A két csapat folyamatosan végzett tevékenysége nem kevés időt és energiát kívánt, de a vidám hangulatú összejövetelek és az olvasás élménye fontossá vált számukra.
 (Ezen cikk megjelent: Rábaparti Sorok XI. évf, 3. szám, 2011. december,10. p.)


A versenyhez kapcsolódóan tájékozódhatunk:
  
A csapatokról, a feladatokról, a versenyben szereplő könyvekről, az eseményekről, az eredményekről, a versenynaptárról:
http://www.bdmk.hu/main.php?Esemeny_Id=R0dyenN5YVJ3N0dTYS9SeHRJNmF1WldaVFRKSlU1TkszaU9HbVN3T3k3aUN1dnM4ekpiZVZ3PT0=
A közel 100 csoportba szerveződött 300 fős általános és középiskolás diákot, felkészítő tanáraikat megmozgató verseny több hónapos programjáról
Kossuth adó (MR1) február 5-én sugárzott Gondolat-jel c. műsorában (11:17-11:25 között) informatív összefoglaló hangzott el.
A szókincsük fejlődéséről beszámoló "könyvhódító" gyerekek mellett a fő szervezők, Pallósiné dr. Toldi Márta megyei könyvtárigazgató és Ludvigné Serfőző Csilla könyvtárostanár is megszólaltak.
A Könyvhódító gálaműsoráról a szombathelyi televízió  január 17-i adásában láthatunk-hallhatunk (46:30-as kezdéssel).

2012. február 2., csütörtök

Tanfolyam

Ingyenes, számítógépes tanfolyam indul Rumban:

Időtartam: 20 óra (oklevelet nem ad)
 Témakörök:
alapszintű felhasználói ismeretek, internetes keresés,
elektronikus ügyintézés
Jelentkezés: Varga Károly Gyulánál és Lénártné Hustiker Erika,
 a Rumi Rajki István ÁMK Könyvtárában.

Jelentkezési határidő: 2012. január 25.

A képzés várható időpontja: februárban.

   Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

         

„Találkozzunk a könyvtárban!”


Tanulni szeretne? Látókörét akarja bővíteni? Szórakozásra vágyik? Jöjjön el hozzánk! Korosztálytól, érdeklődési területtől függetlenül mindenki megtalálja a számára hasznos és érdekes könyveket, folyóiratokat, DVD-ket… Cikkünkkel szeretnénk felhívni figyelmét a helyi könyvtár szolgáltatásaira, a továbbiakban tájékoztatjuk Önt a könyvtár nyújtotta lehetőségekről.

A könyvtár mintegy 10000 kötetes gyűjteményének igénybevétele mindenki számára biztosított.
 Kölcsönzésre az ifjúság és a felnőttek számára elkülönítve található szépirodalom és szakirodalom. Az olvasóterem használatára (helyben olvasásra, tanulásra) is van lehetőség, ehhez a könyvtár megfelelő feltételeket biztosít.
Könyvtárunkban lehetőség van könyvek használatán kívül 18 féle folyóirat olvasására, az elmúlt évekből összegyűjtött számaik kölcsönzésére. DVD szolgáltatás keretében csoportos kérésre vetítés igényelhető, a felnőtt olvasók kölcsönözhetik is azokat.
Helyben használható CD-ROM-jaink meséket tartalmaznak; természetismereti témákat, történelmi korokat dolgoznak fel; de a művészetek, s a sport, az idegen nyelvek világába is bepillantást adnak.
Számítógépeink segítségével a szövegszerkesztés, a nyomtatás, az internetezés is megoldható.
Sajnos könyvtárunk nem mindig tud eleget tenni a felmerülő kéréseknek, de ne csüggedjen! Bátran forduljon hozzánk! A kikölcsönzött kötetekre előjegyzés kérhető. Könyvtárközi kölcsönzés biztosítja, hogy a könyvtárunkban meg nem található dokumentumok eljussanak használójukhoz.
A könyvtár olvasótermében előadásokat szervezünk. Évente két alkalommal 20 órás alapszintű számítógépes alapképzéssel segítjük a könyvtárhasználókat. Selejtezett könyvekből könyvkiárusítást tartunk. Ne feledjék, a könyvtár Önökért van, az Önök érdekeit szolgálja! További információkért keresse a könyvtárost!